Cultuur- en bewegingsonderwijs

We besteden niet alleen aandacht aan de gebruikelijke (leer)vakken, maar ook aan cultuuronderwijs zoals muzikale vorming, drama, tekenen en handvaardigheid. Alle groepen krijgen deze vakken één keer per week. Eens per jaar vindt een muziekproject plaats met een externe lokale partner.  

Alle leerlingen krijgen wekelijks in groepjes bewegingsonderwijs in de speelzaal en in sporthal Rozengaarde. Zo geven we hen zo veel mogelijk bewegingservaring en ontdekken leerlingen hun eigen mogelijkheden. Hierbij werken we samen met studenten van de opleiding Sport & Beweging van het Graafschap College.  

Onze leerlingen krijgen ook wekelijks zwemonderwijs. We leren hen om watervrij te worden en, als dat mogelijk is, om te zwemmen. De zwemlessen vinden plaats in zwembad Rozengaarde.

Gezonde school 

'Mariëndael beweegt' is een jaarlijks sportproject waaraan onze school actief meedoet.  

Als uw zoon of dochter graag buiten schooltijd wil sporten, kunt u contact opnemen met onze leraar bewegingsonderwijs. Hij werkt eveneens als combinatiefunctionaris sport.  

M 06 – 23 06 52 05