Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

• Leerroute 1 voortgezet speciaal onderwijs
• Leerroute 2 voortgezet speciaal onderwijs
• Leerroute 3 voortgezet speciaal onderwijs
• Leerroute 4 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs
• Leerroute 5 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs
• Leerroute 6 vervolgonderwijs; vmbo
• Leerroute 7 vervolgonderwijs; havo, vwo

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.