Uitstroom

Als uw kind bij de mogelijke schoolverlaters hoort, informeren we u daar een jaar van tevoren over. Uiterlijk in januari van het laatste schooljaar krijgt uw kind een advies voor vervolgonderwijs.
In het voorjaar moet u zelf uw kind bij de school van uw keuze aanmelden. Als u hier vragen over heeft, kunt u ook altijd contact opnemen met de directeur.

 

2016-2017 

2015-2016 

2014-2015 

Totaal uitgestroomd 

10 

13 

13 

Ander speciaal onderwijs 

0% 

0% 

23,1% 

Voortgezet speciaal onderwijs 

90% 

28,6% 

46,2% 

Regulier + speciaal onderwijs 

0% 

57,1% 

15,4% 

Praktijkonderwijs (pro) 

10% 

14,3% 

7,7% 

Overig 

0% 

0% 

7,7%