Voor ouders

Contacten met u als ouders van onze leerlingen zijn voor het onderwijs van wezenlijk belang. Samen voelen we ons immers verantwoordelijk voor opvoeding en onderwijs.

In dit onderdeel vindt u een overzicht van praktische zaken die voor u van belang kunnen zijn. Alle praktische informatie voor ouders en leerlingen vindt u in onze schoolgids.​​ 

SchouderCom 

n de communicatie met de ouders van onze leerlingen gebruiken wij SchouderCom. Dit is een online communicatieplatform. Als ouder vindt u hier o.a. blogs (schoolbreed en per klas), foto’s, de agenda, en het “heen en weer schrift”.

Om toegang te krijgen tot SchouderCom is een account nodig. U kunt SchouderCom gebruiken via de website of app.

SchouderCom