Ouderraad

In de ouderraad zitten ouders die extra activiteiten en klusjes voor de school organiseren of uitvoeren. Hieraan kunnen alle ouders meewerken. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een inschrijflijst, waarop u kunt aangeven waarmee u wilt helpen.

Ouderavond

Aan het begin van het jaar vindt een groepsouderavond plaats. U krijgt dan uitleg over algemene zaken binnen de school en de klas.