Vakanties, studiedagen en lestijden

hieronder het vakantierooster van dit schooljaar.

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie
18 oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie
27 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart
Goede Vrijdag en Pasen
15 april t/m 18 april
Meivakantie
25 april t/m 6 mei
Hemelvaart
26 en 27 mei
Pinksteren
6 juni
Zomervakantie
11 juli t/m 20 augustus

Studiedagen

Tijdens de studiedagen voor het personeel zijn de leerlingen de hele dag vrij.

Lestijden

Lestijden Oude Rozengaardseweg

Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 14.30 uur.

Lestijden Van Limburg Stirumlaan

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Pauzes 

Tijdens een schooldag heeft de leerling een half uur pauze, dit is onder toezicht van het personeel. 

 

Onderwijsuren op jaarbasis  

De leerlingen zijn gemiddeld 40 weken per jaar op school. Alle leerlingen krijgen per week 25 uur les. Onze vakantieregeling en jaarplanning zijn erop gericht dat de leerlingen per jaar 960 uren onderwijs volgen.