Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dringend dit tussen 08.15 uur en 08.45 uur te melden aan school. Wilt u het erbij vertellen als uw kind een besmettelijke kinderziekte heeft?  

Locatie Oude Rozengaardseweg

T 0314 – 33 12 66  

Locatie Van Limburg Stirumlaan

T 0314-34 19 16

Degene die u gesproken heeft, zal de ziekmelding doorgeven aan klassenleiding en therapeuten. Het is prettig wanneer u één dag van tevoren laat weten dat uw kind weer naar school komt. Bij de planning van de therapie kunnen we hier rekening mee houden. 

 

Bijzonder verlof

Alleen bij uitzondering kan een leerling bijzonder verlof krijgen. In alle gevallen moet u het verzuim schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school.