Voor wie is ons speciaal onderwijs?

Mariëndael in Doetinchem biedt speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Zij hebben een lichamelijke / verstandelijke of meervoudige beperking, of zijn langdurig ziek. Op Mariëndael krijgt iedereen de ondersteuning die hij nodig heeft.

In ons onderwijs gaat het team uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling. Belangrijk is dat de leerling een reëel en waardig zelfbeeld ontwikkelt. Hij (of zij) leert eigen mogelijkheden te benutten en op eigen kunnen te vertrouwen.  Wij creëren een overzichtelijke leeromgeving, waarbinnen de leerlingen zich veilig voelen en geborgen weten, zonder dat zij in een uitzonderingspositie worden geplaatst. 

We streven naar maatwerk, zodat we de capaciteiten van onze leerlingen volledig ontwikkelen. Veel van onze leerlingen hebben een revalidatie-indicatie en ontvangen therapie onder schooltijd. Onderwijs, revalidatie, zorg en specialistische begeleiding zijn op elkaar afgestemd. 

Schoolgrootte  

Dit schooljaar starten we met ongeveer 83 leerlingen, verdeeld over negen klassen.

Op de locatie Van Limburg Stirumlaan zitten vier klassen, waarvan één een combinatieklas is met leerlingen van SAM. Op de locatie Oude Rozengaardseweg zijn vijf klassen te vinden. Op de locatie Oude Rozengaardseweg zit ook een groep van kindercentrum Anneriet (Zozijn). Daarnaast is de peutergroep van Klimmendaal twee ochtenden in de week aanwezig op de locatie Van Limburg Stirumlaan.

Omdat wij het belangrijk vinden dat alle leerlingen zo veel mogelijk samen spelen, stemmen we de pauzetijden zo veel mogelijk af. In de hal van de school houden we gezamenlijke vieringen, zoals met kerst of Sinterklaas.