Samenwerking SBO SAM en Mariëndael Doetinchem gestart

Vanaf volgend schooljaar gaat de samenwerking tussen SBO SAM en speciaal onderwijs (so) Mariëndael Doetinchem van start. Dit houdt in dat er 55 kinderen van Mariëndael Doetinchem en SBO SAM starten in vijf kleuterklassen op de locatie Van Limburg Stirumlaan. Door de intensievere samenwerking kunnen het speciaal onderwijs, speciaal basis onderwijs en zorgpartners Zozijn en Klimmendaal kinderen op een passende manier maatwerk bieden in onderwijs én zorg.

Hans van Katwijk directeur SBO SAM over de samenwerking met Mariëndael Doetinchem: “SBO SAM geeft, binnen een warm en veilig pedagogisch klimaat, een didactisch aanbod op maat, waarbij we uitgaan van de ontwikkelingsbehoefte van uw kind. Door de samenwerking met Mariëndael zijn wij in staat nog breder te arrangeren.

“Binnen Mariëndael begeleiden wij onze leerlingen bij het benutten van individuele mogelijkheden. We streven naar maatwerk, zodat we de capaciteiten van onze leerlingen volledig ontwikkelen. Onderwijs, revalidatie, zorg en specialistische begeleiding zijn op elkaar afgestemd. Door samenwerking met SBO SAM kunnen we het onderwijsaanbod nog beter afstemmen en een ‘rijkere leeromgeving’ voor onze leerlingen creëren,” aldus Hester Dahm, directeur Mariëndael Doetinchem. 

De komende jaren wordt er gekeken hoe de verschillende onderwijsvormen (so en sbo) het beste van elkaars expertises gebruik kunnen maken zodat iedere kind zich optimaal kan ontwikkelen. Uiteindelijk zullen beide scholen hun intrek nemen in het nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum (IKC) in Doetinchem. Het IKC is een voorziening voor kinderen (0-12) waarbij onderwijs, revalidatie, zorg en buitenschoolse opvang op één locatie wordt aangeboden.