Werken bij Mariëndael Doetinchem

Wij bieden speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar, met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking of leerlingen die te maken hebben met een langdurige ziekte. Onze school is kleinschalig en we zijn ambitieus: we zorgen dat onze leerlingen zich zo goed en ver mogelijk ontwikkelen.

Ons onderwijs

We geven onderwijs op 2 locaties. De kleutergroepen delen een gebouw met SAM, een school voor speciaal basisonderwijs. Hier hebben ze ook een gezamenlijk kleuterplein. De midden- en bovenbouwgroepen van onze school krijgen onderwijs in een eigen gebouw. Elke klas van ongeveer 11 leerlingen heeft een leraar en een onderwijsondersteuner. Daarnaast hebben onze leerlingen zorg en revalidatie nodig. Dit krijgen zij van zorgmedewerkers en therapeuten in en om de klas. De inrichting van onze school is afgestemd op de rust die veel leerlingen nodig hebben. We bieden een prikkelarme omgeving met ook een snoezel- en rustruimte.

De leraar en onderwijsondersteuner zijn samen verantwoordelijk voor hun klas: de leraar voor de lessen, het planmatig werken en gesprekken met ouders, en de onderwijsondersteuner voor de zorg, medicatie en ondersteuning om deel te nemen aan het onderwijs.

De cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen is divers. We werken daarvoor met combinatieklassen. Onze groepen zijn ingedeeld op uitstroomperspectief. Leerlingen werken in kleine groepjes en als het nodig is individueel. Ook maakt een leerling soms een uitstapje naar een andere groep, omdat bijvoorbeeld de sociaal emotionele ontwikkeling daar beter aansluit.

In ons onderwijs staat de totale ontwikkeling van leerlingen centraal. Leerlingen met een ernstige verstandelijke beperking krijgen onderwijs volgens de LACCS methodiek. Wij noemen dat ‘het goede leven’. Op basis daarvan stellen we ook ontwikkeldoelen.

Wat houdt werken bij ons in

Je werkt de hele dag samen met collega’s van verschillende disciplines en je stemt veel met elkaar af. In je dagelijkse werk tap je uit een breder vaatje dan je op de pabo hebt geleerd. In jouw combinatiegroep bied je onderwijs in kleine groepjes en als het nodig is ook op maat, maar les geven is zeker niet het enige wat je doet. Je hebt ook een rol in de lichamelijke verzorging van leerlingen. Zo help je met rolstoeltransfers en je hebt oog voor het welzijn van jouw leerlingen als ze bijvoorbeeld net nieuwe spalken gekregen hebben.

In het praktijkgerichte onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking zoek jij naar manieren om het lesaanbod praktisch te maken. De tafel dekken is niet zomaar een klusje. Van het klaarzetten van bekers en borden voor iedereen, leren jouw leerlingen goed tellen. Jij sluit aan bij het cognitieve en sociaal emotionele niveau van de leerling en je biedt duidelijkheid, rust structuur en plezier.

Het team

In ons team zitten zowel ervaren als minder ervaren collega’s. Iedereen heeft hart voor de leerlingen, dat is waar we allemaal ons bed voor uit komen. Ons team is fors gegroeid de afgelopen jaren, daardoor loopt nog niet alles perfect geolied. Er is veel ruimte om nog mee te denken en ons onderwijs verder te ontwikkelen. Maar tegelijk is er ook aandacht voor onszelf, want we willen het graag goed hebben met elkaar.

In de toekomst liggen nog meer mooie kansen voor onze school. We gaan inclusiever werken in een Kindcentrum, samen met een basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs. Creativiteit en flexibiliteit kunnen we daarom goed gebruiken.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 30 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.

Vacatures

Momenteel is er geen vacature op onze school. Klik op onderstaande link voor de vacatures bij één van onze andere scholen van De Onderwijsspecialisten.