Onze school

Op Mariëndael Doetinchem zien we de mogelijkheden van elk kind. We gaan ­onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. We zorgen voor een overzichtelijke leeromgeving. Leerlingen voelen zich veilig en geborgen bij ons op school.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of ­levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijk­waardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

Mariëndael Doetinchem telt:
• zo’n 95 leerlingen tussen de 4 en 12 jaar.
• 6 groepen (van ongeveer 10 leerlingen) op locatie Oude Rozengaardseweg.
• 1 so-sbo groep met SAM (van ongeveer 12 leerlingen) op de locatie Boddens Hosangstraat.
• 5 groepen (van ongeveer 12 leerlingen) op de locatie Van Limburg Stirumlaan, waaronder 2 so-sbo groepen met SAM.
• ruim 40 medewerkers.

Onze visie

Binnen onze school doen leerlingen aan alles mee, van sporten tot schooluitstapjes. We spreken leerlingen aan op hun mogelijkheden en leren ze om te gaan met hun beperkingen. We streven naar een pedagogisch klimaat met openheid en een duidelijke structuur. Zo kunnen onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen.

Samenwerking

Onze leerlingen hebben niet alleen speciale onderwijsbehoeften, maar ook zorg- en revalidatiebehoeften. Daarom zorgen wij voor een optimaal onderwijs-, zorg- en revalidatieaanbod. Dit doen we in samenwerking met Zozijn, Revalidatiecentrum Klimmendaal en met sbo SAM in Doetinchem.

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden 

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Het Aanmeldloket is te bereiken via 026 – 303 42 05 en aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl. Op werkdagen zijn we bereikbaar tussen 9 en 15.30 uur. 

Lees meer over het aanmeldloket