Ons onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat bij hem of haar past. En dat rekening houdt met zijn of haar specifieke kennis, vaardigheden, interesses, talenten en beperkingen. Zodat een leerling met zelfvertrouwen klaar is voor de volgende stap.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving. Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak-en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. Waar we de focus op leggen wordt deels bepaald door de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Sport en bewegen

Alle leerlingen krijgen wekelijks bewegingsonderwijs in de speelzaal of gymzaal. Zo geven we hen zo veel mogelijk bewegingservaring en ontdekken ze hun eigen mogelijkheden. Hierbij werken we samen met studenten van de opleiding Sport & Beweging van het Graafschap College. Ook krijgen de leerlingen elke week zwemonderwijs. We leren hen om watervrij te worden en, als dat mogelijk is, om te zwemmen. De zwemlessen vinden plaats in zwembad Rozengaarde. Wil je kind graag buiten schooltijd sporten? Neem dan contact op met onze vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Cultuuronderwijs

Wij besteden ook aandacht aan cultuuronderwijs. Denk hierbij aan muzikale vorming, tekenen etc. Alle groepen krijgen hier regelmatig mee te maken. Wij werken op het gebied van cultuuronderwijs nauw samen met Amphion Cultuurbedrijf.