Voor wie is ons speciaal onderwijs?

Onze school biedt speciaal onderwijs (so) aan leerlingen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar met een lichamelijke/verstandelijke of meervoudige beperking of langdurige ziekte. 

Effectieve leertijd

Onder schooltijd krijgen onze leerlingen therapie en (para)medische controles voor hun revalidatie. Daardoor is lesuitval onvermijdelijk. In overleg met Klimmendaal plannen we de therapietijden zo gunstig mogelijk, zodat de effectieve leertijd zo hoog mogelijk blijft.

Zelfstandigheid

In ons onderwijs ligt sterk de nadruk op datgene wat de leerlingen wel kunnen. Hierdoor krijgen zij een groot gevoel van eigenwaarde. De zelfstandigheid staat centraal. Dit betekent dat leerlingen zoveel mogelijk zelf doen.