Ons onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat bij hem of haar past en dat rekening houdt met zijn of haar specifieke kennis, vaardigheden, interesses, talenten en beperkingen. Zodat een leerling met zelfvertrouwen klaar is voor de volgende stap.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving.

Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak- en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. De mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen bepalen deels waar we de focus op leggen.

Sport en bewegen

Alle leerlingen krijgen wekelijks bewegingsonderwijs in de speelzaal of gymzaal. Zo geven we ze zoveel mogelijk bewegingservaring en ontdekken ze hun eigen mogelijkheden. Hierbij werken we samen met studenten van de opleiding Sport & Beweging van het Graafschap College. Ook krijgen de leerlingen elke week zwemonderwijs. We leren ze om watervrij te worden en als dat mogelijk is om te zwemmen. De zwemlessen vinden plaats in zwembad Rozengaarde. Wil je kind graag buiten schooltijd sporten? Neem dan contact op met onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. 

Cultuuronderwijs

We besteden ook aandacht aan cultuuronderwijs. Denk hierbij aan muzikale vorming, tekenen etc. Alle groepen krijgen hier regelmatig mee te maken. We werken op het gebied van cultuuronderwijs nauw samen met Amphion Cultuurbedrijf.

Playing for Success bij De Graafschap

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Het programma draagt bij aan betere motivatie en meer zelfvertrouwen. Playing for Success neemt leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school. Tien weken lang doen de kinderen zoveel mogelijk positieve leerervaringen op. Dit traject kan betaald worden uit de extra middelen die wij van de gemeente Doetinchem hebben ontvangen.

Gezond eten

Gezond eten is een belangrijk thema. Om kinderen te leren gezonde keuzes te maken, zijn er verschillende interactieve lesprogramma’s ontwikkeld. Daarmee ontdekken en ervaren kinderen op de basisschool wat gezonde producten doen voor hun lijf. Zo worden ze zich bewust van wat ze dagelijks eten en drinken en leren op een speelse manier om te kiezen voor gezond. Ook tijdens de broodmaaltijden wordt hier aandacht aan besteed. Wij vinden het belangrijk dat traktaties bij verjaardagen van kinderen ook zo gezond mogelijk zijn. So Mariëndael heeft het vignet Gezonde School.