Met partners en omgeving

Onze leerlingen hebben niet alleen speciale onderwijsbehoeften, maar ook zorg- en revalidatiebehoeften. Daarom zorgen wij voor een optimaal onderwijs-, zorg- en revalidatieaanbod. Dit doen we samen met partners in de omgeving.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan inclusief onderwijs voor elke leerling. We doen dit in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school. Onze school maakt deel uit van samenwerkingsverband Doetinchem. Samen zorgen we dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.swvdoetinchem.nl en www.passendonderwijs.nl.

Samen met SAM speciaal basisonderwijs

We werken intensief samen met school voor speciaal basisonderwijs SAM. We delen onze locaties en hebben een gezamenlijke onderbouw. Natuurlijk delen we ook onze kennis en ervaring met elkaar. In onze so-sbo groepen zitten leerlingen uit beide scholen in één groep. Van daaruit wordt gekeken wat de beste plek voor hen is. Alles ontwikkelt zich op een natuurlijke manier. Samen zijn we op weg naar een meer inclusieve samenleving.

Samen met Zozijn

Zozijn is een zorginstelling die zorg en begeleiding biedt in het onderwijs in Doetinchem en omgeving. Pedagogisch ondersteuners van Zozijn bieden onze leerlingen zorg en begeleiding in onderwijs. Deze ondersteuners worden ingezet via zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb). Zozijn biedt ook de gespecialiseerde opvang en begeleiding in vrije tijd (GBVT) bij ons op school. Deze opvang is voor en na schooltijd, in het weekend en tijdens vakanties.

Samen met revalidatiecentrum Klimmendaal

Klimmendaal is een revalidatiecentrum dat revalidatiegeneeskundige behandeling geeft aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking. Revalidatiespecialisten van Klimmendaal geven onder schooltijd revalidatie­behandelingen bij ons op school. Behandelingen zijn individueel of in groepsverband. We hebben diverse oefen- en behandel­ruimten. Klimmendaal heeft een aparte vleugel in het gebouw van locatie Oude Rozengaardseweg.

Samen met Centrum voor Kinderfysiotherapie Doetinchem

Centrum voor Kinderfysiotherapie Doetinchem verzorgt de fysiotherapie en ergotherapie bij ons op school.

Samen met Logopedie Plus

Voor eerstelijns logopedie gaan we samenwerken met Logopedie Plus. Via de zorgverzekering kunnen we logopedie onder schooltijd en op school verzorgen.

Samen Met De Vrienden van SAM/Mariëndael

De Stichting Vrienden van SAM/Mariëndael wil ervoor zorgen dat kinderen het nog leuker vinden op school en nog meer kunnen genieten. Sommige plannen en projecten kunnen niet door de school zelf gefinancierd worden. Hiervoor zamelen zij extra geld en middelen in. Meer informatie vind je op www.vriendenvansbosam.nl en op onze website.

Samen met De Onderwijsspecialisten

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Dit is een stichting van 30 scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.

Samen staan we sterker

Alle scholen van De Onderwijsspecialisten hebben één doel: leerlingen een volwaardige plek geven in de samenleving. Deze scholen liggen in de regio’s Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest-Veluwe, Liemers, Achterhoek en de stedendriehoek Ede, Apeldoorn en Deventer.