Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier lees je meer over vervoer naar school en wat te doen als je kind niet naar school kan.

Ziek en beter melden

Kan je kind niet naar school komen? Meld dit dan tussen 8.15 uur en 8.45 uur bij de locatie waar je kind naar school gaat. Telefoonnummers vind je achter in deze gids. Wil je het erbij vertellen als je kind een besmettelijke kinderziekte heeft? Degene die u gesproken heeft, zal de ziekmelding doorgeven aan klassenleiding en therapeuten. Fijn als je de dag vóór je kind naar school komt ook weer even belt. Bij de planning van de therapie kunnen we hier rekening mee houden.

Weeralarm

Wanneer het KNMI een weeralarm afgeeft voor de komende dag, dan beslis je in principe zelf of je zoon of dochter naar school komt. Komt je kind niet naar school? Dan belt u zelf naar ons en andere betrokkenen, zoals het vervoer. Bij een weeralarm op de dag zelf neemt de directeur een besluit over hoe we hiermee omgaan. Het kan zijn dat de gemeente ouders informeert wanneer zij het schoolvervoer wel of niet door laten gaan.

Vervoer naar school

Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. Je kunt vervoer naar school aanvragen bij de gemeente waarin je woont. De school geeft dan een verklaring af waarin staat dat zonder speciaal vervoer de leerling niet naar school kan komen. Dit doen we niet altijd. We stimuleren zelfstandig reizen.

Thuisblijven

Is je kind lang of vaak ziek? Dan neemt de teamleider of directeur contact op. Samen zoeken we naar een oplossing zodat de leerachterstand niet te groot wordt. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding.

Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we spijbelen en we zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Te laat

Komt je kind vaak te laat op school, dan nemen we contact met je op. Komt je kind vaker te laat, dan heeft dit consequenties.

Stalling

Fietsen horen thuis in de fietsenstalling. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.

Parkeren

Bezoekers van onze locaties kunnen parkeren in de nabije omgeving. We houden de oprit voor de locaties vrij voor de taxi’s die de leerlingen halen en brengen.