Om te regelen

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Doen jullie dat zelf?

Gymkleren en schoenen

Voor de lessen bewegingsonderwijs is gymkleding nodig. Voor het zwemonderwijs zwemkleding en een handdoek. Vanuit de klassenleiding krijg je hier meer informatie over. Veel van onze leerlingen hebben hulp nodig bij het omkleden. Daarom is het prettig en minder tijdrovend als kleding gemakkelijk aan en uit te trekken is.

Incontinentiemateriaal

Als leerlingen incontinent zijn, moeten ze vanuit thuis voldoende incontinentiemateriaal mee naar school nemen. Dit geldt ook voor andere specifieke verzorgingsmaterialen.

Medicijnen

Als je kind tijdens schooltijd medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Ook als de medicatie stopt of verandert horen we het graag. Hiervoor kun je een medicatielijst invullen voor de klassenleiding. Medicatie moet vervoerd worden in een medicatiebox. Deze kun je aanschaffen via school. We kunnen ook helpen de medicatie toe te dienen. Dit doen we alleen met schriftelijke toestemming van ouders.

Ouderbijdrage

Wij vinden het prettig als ouders jaarlijks € 25 betalen voor feesten en speciale activiteiten. Zo doen we het samen! Kun of wil je deze bedragen niet betalen? Geen zorgen, je kind doet gewoon mee en merkt daar niets van. De ouderbijdrage is vrijwillig. De school beheert de bijdragen. In ons financieel jaarverslag staat waaraan het geld is uitgegeven.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als je kind schade bij een ander veroorzaakt, kunnen de kosten hoog oplopen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Sluit daarom een aansprakelijkheidsverzekering af voor je kind. Heb je een aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin afgesloten? Dan is je kind vaak vanaf de geboorte automatisch meeverzekerd.