Op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. En daarom houden we ons samen aan de volgende afspraken.

Calamiteiten

Ieder jaar oefenen we met onze leerlingen en medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw. Zodat iedereen zo goed mogelijk weet wat te doen in geval van nood. Soms kondigen we het van tevoren aan, maar niet altijd.

Effectieve leertijd

Onze leerlingen krijgen onder schooltijd therapie en (para)medische controles voor hun revalidatie. Daardoor is lesuitval onvermijdelijk. We plannen therapietijden in overleg met revalidatiecentrum Klimmendaal. Ook werken we met zogenoemde schoolblokkades. Dit zijn tijden waarop leerlingen niet uit de klas mogen. Waar mogelijk geven we therapie in de klas. Zo blijft de effectieve leertijd zo hoog mogelijk.

Eten en drinken

Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school. In de ochtend houden we een fruitpauze.

Excursies

In het kader van een wereldoriëntatiethema gaan groepen soms op excursie. Op die manier brengen we leerlingen in aanraking met de wereld buiten het alledaagse gezichtsveld. Bovendien nemen de leerlingen de lesstof zo beter op. De school organiseert meestal het vervoer tijdens excursies.

Gezonde school

Binnen onze school is veel aandacht voor gezonde voeding. Daarom verzoeken wij je om fruit en een gezonde lunch mee te geven. Is je kind jarig? Zorg dan voor een verantwoorde traktatie.

Hoofdluis

Op iedere school zijn er van tijd tot tijd leerlingen met hoofdluis. Hoofdluis is geen schande, iedereen kan dit krijgen. Het is wel belangrijk om iets te doen tegen verdere verspreiding. In de klas wordt regelmatig gecontroleerd op hoofdluis.

Rookvrije school

Op onze school is roken altijd verboden. Dit verbod geldt binnen én buiten.

Schoolreisjes en avondvierdaagse

Elk jaar staat er een schoolreis of een bijzondere schoolactiviteit gepland voor leerlingen. Het schoolreisje en het schoolkamp zijn ­school­activiteiten. Voor deelname hieraan vragen we geen aparte toestemming. In de maand mei is de avondvierdaagse in Doetinchem. Hieraan doen we met een grote groep deelnemers mee. We leggen samen de vijf kilometer af.

Verzekering

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. Onze ongevallenverzekering dekt schade door of met een voertuig van school. Je kind is als inzittende dan meeverzekerd. Tot slot keert onze ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen.

Waardevolle spullen

Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt. Onze verzekering dekt geen schade die niet uitdrukkelijk door een van onze medewerkers is ontstaan. Dus geen verloren spullen, en ook geen telefoons of brillen die kapot zijn gevallen.

Vervanging bij ziekte en studieverlof

Wanneer een leraar of klassenassistent afwezig is, zoeken we in eerste instantie altijd naar geschikte invalkrachten. We werken daarbij met een eigen vervangingspool. Als een leraar afwezig is en vervanging niet mogelijk is, begeleidt de ­klassenassistent de groep samen met een andere klassenassistent. Is er geen invalassistent beschikbaar? Dan begeleidt de leraar de groep alleen, ondersteund door personeel van de andere groepen. Mocht blijken dat ondanks alle inspanningen het niet lukt om vervanging te vinden? Dan kan het in het uiterste geval zo zijn dat je kind thuis moet blijven. We sturen je kind nooit op dezelfde dag naar huis, maar kondigen dit altijd aan per brief.