Vakanties, studiedagen en lestijden

hieronder het vakantierooster van dit schooljaar.

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie
22 oktober t/m 30 oktober
Kerstvakantie
24 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantie
18 t/m 26 februari
Goede Vrijdag en Pasen
7 t/m 10 april
Meivakantie
22 april t/m 7 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Tweede Pinksterdag
29 mei
Zomervakantie
8 juli t/m 20 augustus

Studiedagen

Dinsdag 6 september
Maandag 10 oktober
Donderdag 2 februari
Vrijdag 31 maart
Woensdag 21 juni

Tijdens de studiedagen voor het personeel zijn de leerlingen de hele dag vrij.

 

Lestijden

Rooster

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 22 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 960 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

We werken met het 5-gelijkedagenmodel. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Oude Rozengaardseweg

De school gaat om 8.45 uur open. De lessen zijn 9.00 uur tot 14.30 uur.

Van Limburg Stirumlaan

De school gaat om 8.15 uur open.
De lessen zijn van 8.30 tot 14.00 uur.

Boddens Hosangstraat

De school gaat om 8.15 uur open.
De lessen zijn van 8.30 tot 14.00 uur.