Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2023-2024 is maandag 21 augustus 2023. Onze leerlingen moeten minimaal 975 onderwijsuren per jaar volgen. Daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie
16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie
Vrijdag 22 december vanaf 12 uur t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie
12 t/m 16 februari
Goede Vrijdag en Pasen
29 maart en 1 april
Meivakantie
29 april t/m 10 mei
Tweede Pinksterdag
20 mei
Zomervakantie
15 juli t/m 23 augustus

Studiedagen

Dinsdag 5 september
Vrijdag 24 november
Maandag 29 januari
Donderdag 28 maart
Woensdag 19 juni

Tijdens de studiedagen voor het personeel zijn de leerlingen de hele dag vrij.

 

Lestijden

We werken met het 5-gelijkedagenmodel. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Oude Rozengaardseweg

De school gaat om 8.45 uur open. De lessen zijn 9.00 uur tot 14.30 uur.

Van Limburg Stirumlaan

De school gaat om 8.15 uur open. De lessen zijn van 8.30 tot 14.00 uur.

Boddens Hosangstraat

De school gaat om 8.15 uur open. De lessen zijn van 8.30 tot 14.00 uur.