Locatie

Leerlingen op onze school volgen onderwijs in Doetinchem. Onze school heeft drie locaties met elk hun eigen groepen. De locaties zijn dicht bij elkaar in een mooie, groene omgeving.

Locatie Oude Rozengaardseweg

Op locatie Oude Rozengaardseweg vind je zes groepen van speciaal onderwijs van Mariëndael. Ook is er een groep van kindercentrum Anneriet van Zozijn. Het gebouw is ingericht op leerroute 1, 2, 3. Er is een afgesloten kleuterplein.

Locatie Van Limburg Stirumlaan

Op locatie Van Limburg Stirumlaan delen we met sbo SAM. Er zijn onder- en middenbouw. Daarnaast is de peutergroep van Klimmendaal twee ochtenden in de week aanwezig. Er zijn so-sbo groepen met leerlingen van Mariëndael en SAM. Van daaruit wordt gekeken wat de beste plek is voor de leerlingen. Het gebouw heeft een mooi nieuw kleuterplein en een groot plein voor oudere leerlingen.

Locatie Boddens Hosangstraat

De locatie Boddens Hosangstraat delen we ook met sbo SAM. Het gebouw is gericht op oudere leerlingen met leerroute 4, 5 en hoger. Het plein is modern ingericht. Ook hier kunnen we een so-sbo groep vormen met leerlingen van beide scholen.