Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen.

Bereikt in 2021
• We maakten een start met het vormen van een nieuwe visie.
• We hebben de samenwerking met SAM verder ontwikkeld en uitgebreid.
• We hebben de corona-vertraging in kaart gebracht en hier acties op uitgezet.

Nieuw jaar, nieuwe doelen
• We gaan verder met het ontwikkelen van de nieuwe visie.
• We geven een impuls op ICT-middelen. De nieuwe digiborden zullen effectief ingezet gaan worden binnen ons onderwijs.
• We breiden de samenwerking met SAM verder uit en zorgen hierbij voor de meest passende plek voor onze leerlingen.