Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen bereiken.

Bereikt in 2023

 • We zijn verder gegaan het vormen van een nieuwe visie.
 • We hebben de samenwerking met SAM verder ontwikkeld en uitgebreid.
 • Er is een impuls geweest op het gebied van ICT.
 • Dit jaar hebben we samen met Mariëndael so meegedaan aan het project Playing for Succes.

Nieuw jaar, nieuwe doelen

 • We gaan verder met het ontwikkelen van de nieuwe visie.
 • We gaan inzetten op duurzaamheid en een goed klimaat binnen de gebouwen.
 • De schoolpleinen op de locatie Oude Rozengaardseweg worden vernieuwd.
 • De samenwerking met Anneriet wordt verder ontwikkeld.
 • De doorontwikkeling van een gezamenlijke visie sbo SAM en so Mariëndael op de inhoudelijke en bedrijfsmatige samenwerking gaat hogere prioriteit krijgen.
 • Met de stichting vrienden van SAM/Mariëndael willen we met het bedrijfsleven een techniekweek organise-ren voor de groepen 1 t/m 8.
 • Er wordt een routekaart gemaakt om het gebouw aan de Oude Rozengaardseweg te verduurzamen. Sbo SAM doet ditzelfde met de beide andere gebouwen.