Leerlingen

De leerlingen die bij ons naar school gaan, zijn tussen de 4 en 12 jaar. Ze hebben een lichamelijke, ­verstandelijke of meervoudige beperking. Soms zijn ze langdurig ziek. Onze leerlingen volgen bij ons speciaal onderwijs.

Speciale ondersteuning

Veel van onze leerlingen hebben een revalidatie-indicatie en ontvangen therapie onder schooltijd. Onderwijs, revalidatie, zorg en specialistische begeleiding zijn op elkaar afgestemd. In ons onderwijs bieden we zoveel mogelijk maatwerk. Zo sluiten we aan op de individuele behoeften van ieder kind.