Resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In het afgelopen jaar zijn vijf leerlingen uitgestroomd. Alle vijf zijn naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs gegaan. Deze leerlingen zitten allen nog op dezelfde plek. Dit sluit aan bij de verwachting uit de ontwikkelingsperspectieven.